Peu Diabètic

TRACTAMENT I CURA DEL PEU DIABÈTIC

La diabetis pot provocar la pèrdua de sensibilitat en les extremitats, especialment a llarg termini. D'altra banda, la falta de reg sanguini dificulta la cicatrització de qualsevol ferida. Així doncs, el peu diabètic és un tipus de peu de risc que requereix una atenció especial.
A Sambola Clínica Podològica li ajudem a cuidar el peu diabètic per prevenir l'aparició de lesions o complicacions greus derivades d'aquesta patologia mitjançant les següents tècniques:


  • Tractament clínic de les possibles ferides per permetre la seva correcta cicatrització
  • Estudi dels suports del peu, per corregir la trepitjada i prevenir l'aparició de noves ferides
  • Estudi i aplicació en cas necessari de calçat especial per prevenir l'aparició de noves lesions
  • Seguiment i orientació del pacient sobre les cures que ha de seguir, calçat i normes d'higiene entre uns altres

Sambola Clínica Podològica és un centre acreditat per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, per al tractament del peu diabètic. Les persones diagnosticades de diabetis i derivades pel seu metge de capçalera tenen dret a tres visites anuals el cost de les quals és suportat per la Seguretat Social.

Plantillas Personalizadas